AKTUALNOŚCI

Dalej Następny
Wydarzenia | 12 06 2014
Carlos Tavares i nowy Komitet Wykonawczy Grupy PSA

Organizacja z podziałem na Regiony

Aby przyspieszyć transformację Grupy PSA Peugeot Citroën, której celem jest zdobycie pozycji producenta na skalę światową i zapewnienie rentownego wzrostu na całym świecie, wdrożona została struktura organizacyjna z podziałem na regiony. Nowa organizacja obowiązywać będzie od 1 września 2014 roku.

 

Każdym regionem kierować będzie Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny za wyniki ekonomiczne i zarządzanie zasobami Grupy w regionie, w tym również za działalność przemysłową i handlową. Ten zakres obowiązków wykonywany będzie we współpracy z Markami i poszczególnymi Działami Grupy.

 

W tym kontekście powołano Dyrektorów Operacyjnych Regionów, którzy zostali członkami Komitetu Wykonawczego podlegającemu Carlosowi TAVARESOWI:

 

Ameryka Łacińska                                                       Carlos GOMES

Chiny i Azja południowo-wschodnia                               Grégoire OLIVIER

Eurazja                                                                       Christophe BERGERAND

Europa                                                                        Denis MARTIN

Indie-Pacyfik                                                                Emmanuel DELAY

Środkowy Wschód-Afryka                                            Jean-Christophe QUEMARD      

 

 

 

Organizacja z podziałem na Działy

Potwierdzeni zostali lub nominowani na stanowiska Dyrektorów Działów w skali światowej członkowie Komitetu Wykonawczego podlegający Carlosowi TAVARESOWI:

 

Zakupy                                                                       Yannick BEZARD

Finanse i Systemy Informatyczne                                 Jean-Baptiste de CHATILLON

Badania i Rozwój                                                         Gilles LE BORGNE

Programy i Strategia                                                     Patrice LUCAS

Zasoby ludzkie                                                            Philippe DORGE

Sekretariat Generalny                                                   Pierre TODOROV

Przemysł i Dystrybucja                                                Yann VINCENT

 

 

Potwierdzeni zostali lub nominowani na stanowiska Dyrektorów Działów w skali światowej podlegający Carlosowi TAVARESOWI:

 

Komunikacja                                                               Jonathan Goodman

Jakość                                                                        Philippe Pelletier

Styl                                                                            Jean-Pierre Ploué

 

 

 

 

Z okazji tych nominacji Carlos TAVARES, Prezes Zarządu PSA Peugeot Citroën, oświadcza: „Nowa struktura organizacyjna jest jedną z dźwigni operacyjnych planu „Back in the Race”. Dyrektorzy regionów będą bezpośrednio odpowiedzialni za wzrost sprzedaży i zyski w swoich strefach. Nowo powołany Komitet Wykonawczy zapewni wsparcie w ramach procesu zmian kultury przedsiębiorstwa, którą pragnę zaszczepić na łonie Grupy, kultury ukierunkowanej na osiąganie zysku”.