AKTUALNOŚCI

Dalej Następny
Inne | 09 07 2013
Silny wzrost sprzedaży na rynkach międzynarodowych i sukces nowych modeli wprowadzonych na rynek w pierwszym półroczu 2013 r.

ZNACZĄCE FAKTY

 

 • Sprzedaż globalna 808 tys. sztuk
  • Sprzedaż pojazdów gotowych stabilna względem 1 półrocza 2012 r., w tym - 12,4% w Europie i 21,2% poza Europą
  • Zawieszenie sprzedaży części zamiennych do Iranu od lutego 2012 r. ma znaczący wpływ na wielkość sprzedaży światowej
 • Przyspieszenie sprzedaży na rynkach pozaeuropejskich
  • 43 % sprzedaży światowej (+ 8 punktów), zgodnie z celem 50 % w 2015 r. Chiny, Argentyna, Algieria na liście Top 5
  • Silny wzrost sprzedaży w Chinach: + 35 % (+ 16 % dla rynku)
  • Sprzedaż w Argentynie wzrosła o 25% (+1,5 punktu udziału w rynku)
  • Sprzedaż w Algierii wzrosła o 63 % (+6 punktów udziału w rynku)
 • Sukces Peugeot w segmencie B (208, 2008) i C (301)
 • Przyspieszenie rozwoju gamy: duży wybór w gamie 208, 2008

 

SYNTEZA

 

W kontekście rynku europejskiego będącego w globalnej recesji oraz rynków międzynarodowych o różnym stopniu rozwoju, Automobiles Peugeot zanotował w pierwszym półroczu 2013 r. 808 tys. sprzedanych sztuk. Sprzedaż pojazdów gotowych (808 tys. sztuk) jest prawie stabilna w porównaniu z  pierwszym półroczem 2012 r. Regres o 147 tys. sztuk (-15,4 %) jest prawie w całości związany z zawieszeniem dostaw  elementów do montażu do Iranu od lutego 2012 r.

Marka dysponuje wieloma dźwigniami wzrostu na drugie półrocze, wspierającymi sukces jej strategii średnioterminowej. Są to, między innymi:

 • Obecność Marki na większości rynków wschodzących
 • Sukces wprowadzania na rynek nowych modeli (208, 2008, 301, 308 w Chinach)
 • Wprowadzanie modeli mające nastąpić w drugim półroczu (w szczególności nowy 308)
 • Potwierdzenie polityki rozwoju gamy

 

Udane wprowadzenia na rynek

 

Pierwsze półrocze 2013 r. to kontynuacja ofensywy produktowej marki Peugeot.

 

Model 208 przekroczył w czerwcu ilość 400 tys. wyprodukowanych sztuk, w Europie (Francja i Słowacja) oraz w Brazylii.

Zaledwie rok po jego komercyjnym wprowadzeniu, następca sagi serii 2- plasuje się w Europie na drugiej pozycji w kategorii sedanów segmentu B; na koniec maja 2013 r. zajmuje nawet 1. miejsce w tej kategorii we Francji, w Holandii i w Danii, 2. miejsce w Szwajcarii, Norwegii i Portugalii, 3. miejsce w Belgii, Luksemburgu i w Słowenii...

Na początku wiosny, ukoronowaniem oferty były dwie symboliczne wersje: 208 XY, elegancki model miejski oraz 208 GTi, który ożywił dawną legendę.

Model 208 w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju gamy Marki: w pierwszym półroczu 30% zamówień dotyczyło poziomów wyposażenia 3, 3+, GTI i XY.

Międzynarodowe wdrożenie modelu 208 zakończyło się w pierwszym półroczu wraz z wprowadzeniem do produkcji w Brazylii i rozpoczęciem sprzedaży w Ameryce Łacińskiej i w Rosji.

W tym okresie sprzedano 179 tys. sztuk modelu 208.

Miejski crossover 2008, wprowadzony na rynek na początku maja 2013 r. 4 tygodnie przed czasem, na silnie rozwijającym się rynku crossoverów segmentu B, spotkał się z wyjątkowo pozytywnym przyjęciem (29 tys. złożonych zamówień). Tym samym w czerwcu zamówienia w Europie przekroczyły 31% założonego celu, z przewagą ofert wyższego poziomu (73 % z 3 i 4 poziomu wyposażenia).

Sukces ten przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w Miluzie i stworzenie dodatkowego zespołu produkcyjnego. Począwszy od października, 615 sztuk modelu 2008 będzie codziennie zjeżdżało z tej alzackiej linii produkcyjnej.

Peugeot 301 umacniał swą pozycję rynkową w pierwszym półroczu 2013 r. rozpoczętą w ostatnich miesiącach 2012 r. Model zanotował 37 tys. sprzedanych sztuk (40% więcej od celu założonego dla danego okresu) i wykorzystał w drugim semestrze dynamikę sprzedaży zapoczątkowaną na rynkach, na które został właśnie wprowadzony: Algieria, Turcja oraz na Bliskim Wschodzie i w Rosji gdzie został wprowadzony w drugim semestrze.

Zaangażowanie Peugeot w działania na rzecz ochrony środowiska, przekłada się na następujące wartości liczbowe w pierwszym półroczu: oferta trzech modeli z napędem hybrydowym HYbrid4, optymalizacja silników benzynowych i HDi, rozszerzenie gamy silników benzynowych 3-cylindrowych nowej generacji 1.0 l i 1.2 l (w modelach 208, 2008 i 301) oraz szerokie zastosowanie technologii stop & start oraz HDi, pozwoliły Marce na zmniejszenie średniej emisji ważonej swojej europejskiej oferty do 116,3 g/km CO2 (5 miesięcy 2013 r.), w porównaniu do 121,5 g/km CO2 w 2012 r.

 

Europa: mocna pozycja udziałów w rynku w bardzo konkurencyjnym otoczeniu

 

Na rynku europejskim samochodów osobowych oraz lekkich samochodów dostawczych notującym spadek o 6,7% w pierwszym półroczu 2013 r., mimo utrzymywanych konkurencyjnych cen, wspierając bardziej rentowne kanały sprzedaży, Peugeot zastosował bardziej racjonalne podejście do swoich sprzedaży. Marka zrealizowała 473 tys. rejestracji (394 tys. samochodów osobowych i 79 tys. lekkich pojazdów dostawczych), co stanowi obniżkę o 10,3%, odpowiadającą udziałowi w rynku na poziomie 6,6%, w stosunku do 6,8% rok wcześniej.

Ta zmiana odzwierciedla niekorzystne tendencje w kontekście trwającego osłabienia dużych rynków Europy Południowej, tradycyjnie bardziej nośnych dla Marki.

Peugeot potwierdza w pierwszym półroczu 2013 r. 4-tą pozycję na rynku europejskim, przy niewielkim wzroście udziału w rynku samochodów osobowych + lekkich pojazdów dostawczych w dużych krajach, zwłaszcza we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Holandii. Należy szczególnie podkreślić wyniki Marki osiągane w Hiszpanii: przy 37300 rejestracjach (8,7% rynku), Peugeot zajmuje 1 miejsce (3 w pierwszym półroczu 2012 r.) na stabilizującym się rynku hiszpańskim.

Ponadto Marka zwiększa swój udział w rynku zamówień europejskich na lekkie samochody dostawcze o 10,8% (10,6% w pierwszym półroczu 2012 r.), wzmacniając tym samym swoją 4. pozycję na tym rynku.

 

Przyspieszenie na rynkach międzynarodowych: wzrost sprzedaży na większości dużych rynków wschodzących

 

W czasie 1 półrocza 2013 r. ofensywa Peugeot na rynkach zagranicznych silnie przyspieszyła dzięki sprzedaży samochodów gotowych (348 tys.), co stanowi wzrost o 21,2% względem pierwszego półrocza 2012 r. Sprzedaż poza Europą stanowiła 43% sprzedaży światowej Marki, przy 35% w roku ubiegłym.

Marka przeważa na wielu dużych rynkach wschodzących.

Tym samym w Chinach, drugim najważniejszym rynku Peugeot, jeśli chodzi o ilość sprzedanych sztuk w danym okresie, Marka odnotowała 139 tys. 800 sztuk w pierwszym półroczu, co stanowi wzrost o 35% (+16% dla rynku). Marka notuje więc udział w rynku na poziomie 1,9%, przy wzroście o 0,3 punktu.

Należy podkreślić sukces trójbryłowego modelu 308 (43 tys. 700) i wyjątkowe przyjęcie modelu 3008, wprowadzonego do produkcji w Chinach na początku roku, przy sprzedaży (24 tys. 600 sztuk) wyższej o 40% od zakładanej dla danego okresu sprzedaży.

W Ameryce Łacińskiej sprzedaż wzrosła w pierwszym półroczu o 15% (87 tys. 300 sztuk).

W Argentynie, przy 52 tys. rejestracji (+25%), Marka osiągnęła udział w rynku na poziomie 10,9% (1,5 punktu).

W Brazylii (27 tys. 500 rejestracji) Peugeot liczy na szybkie odzyskanie rynku wykorzystując w pełni w drugiej połowie roku, wprowadzenie na rynek modelu 208, produkowanego teraz w fabryce w Porto Real (stan Rio de Janeiro).

W Rosji, Peugeot zafakturował sprzedaż 20 tys. 200 pojazdów, jeszcze przed umocnieniem się pozycji modelu 208 i 301, wprowadzonych na rynek wiosną br.

W basenie Morza Śródziemnego, Marka notuje wzrost dzięki wysokiej sprzedaży na rynku algierskim.

W Algierii, drugim największym rynku w Afryce, Peugeot odnotowuje silny wzrost głównie dzięki modelowi 301. Pierwszą pozycję Marki ilustruje 48 tys. 600 zarejestrowanych pojazdów, przy wzroście o 63% (+13% dla rynku), stanowiącym 19% udziału w rynku, o 6 punktów więcej w porównaniu do pierwszego półrocza 2012 r.

 

Kontakty z prasą

www.peugeot-pressepro.com

Marc

Marc Bocqué + 33 (0) 6 80 21 87 03

marc.bocque@peugeot.com

 

Martin Alloiteau +33 (6) 82 67 80 02

 

martin.alloiteau@peugeot.com

 

Marc Bocqué        + +33 (0) 6 80 21 87 03

marc.bocque@peugeot.com