AKTUALNOŚCI

Dalej Następny
Inne | 27 11 2013
Zmiana udziałów PSA Peugeot Citroën i Renault w kapitale spółek Société de Transmissions Automatiques (STA) i Française de Mécanique (FM)

We wtorek 26 listopada, odbyły się zebrania Rad Zakładowych w Douvrin i Ruitz w celu przedstawienia partnerom społecznym projektu zmiany udziałów PSA Peugeot Citroën i Renault w kapitale ich spółek zależnych Française de Mécanique (Douvrin, Nord-Pas de Calais) i Société de Transmissions Automatiques (Ruitz, Nord-Pas de Calais).

 

Zgodnie z treścią przedstawionego projektu, 100% udziałów w FM ma zostać przejęte  przez PSA Peugeot Citroën, a firma Renault objęłaby 100% kapitału STA.

 

FM jest spółką zależną, w której aktualnie 50% udziałów jest w posiadaniu PSA Peugeot Citroën i 50% w posiadaniu Renault. W aktualnym układzie zakład ten pracuje w 85% na potrzeby PSA Peugeot Citroën i w 15% na potrzeby Renault.

 

STA jest spółką zależną, w której 80% udziałów należy obecnie do Renault i 20% do PSA Peugeot Citroën. Aktualnie zamówienia na potrzeby Renault generują 60% obrotów STA.

 

Koncerny PSA Peugeot Citroën i Renault wyraziły wolę uzyskania pełnej niezależności w zarządzaniu tymi zakładami, aby móc przejąć pełną odpowiedzialność za strategiczną przyszłość każdej z tych spółek zależnych z osobna.

 

Zmiany udziału w kapitale obydwu spółek nie będą miały wpływu ani na sytuację pracowników, ani na zakres działalności i funkcjonowanie obydwu zakładów.

 

Projekt ten zostanie w najbliższym czasie przedstawiony Zarządom FM i STA w celu uzyskania ostatecznego porozumienia w następnych miesiącach.

 

Zdaniem Frédérica Przybylskiego, Dyrektora Française de Mécanique:

Porozumienie to stanowi potwierdzenie znaczenia Française de Mécanique w światowym aparacie produkcyjnym PSA Peugeot Citroën. Obejmując 100% udziałów w Française de Mécanique, której produkcja jest w ponad 80% przeznaczona na potrzeby firm Peugeot i Citroën, Grupa stwarza lepsze warunki dla zapewnienia sukcesu przyszłym projektom, w szczególności ostatnio ogłoszonych planów uruchomienia produkcji silnika DV-R.”

 

W opinii Javiera Bernaldeza, Dyrektora Société de Transmissions Automatiques: „Société de Transmissions Automatiques ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju Renault na arenie światowej. Dla Grupy Renault chęć przejęcia 100% kapitału tej spółki zależnej w celu uzyskania nad nią pełnej kontroli strategicznej była zatem rzeczą logiczną. W praktyce nie będzie to jednak miało żadnych konsekwencji ani dla pracowników, ani dla działalności firmy.”